Komisja Planowania Przestrzennego

Zadania Komisji Planowania Przestrzennego będą realizowane w szczególności w sprawach: Uchwała powołującą komisję: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/446607/karta SKŁAD KOMISJI: Czapla Mateusz – Przewodniczący Komisji Kłos Marcin Piętka Renata ... Czytaj dalej

Komisja Inwestycji Strategicznych i Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych

Zadania Komisji Inwestycji Strategicznych i Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych będą realizowane w szczególności w sprawach: Uchwała powołującą komisję: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/446622/karta SKŁAD KOMISJI: Prochwicz Stanisław – Przewodniczący Komisji ... Czytaj dalej

Komisja ds. Weryfikacji Stanów Prawnych Terenów Użyteczności Publicznej

Zadania Komisji ds. Weryfikacji Stanów Prawnych Terenów Użyteczności Publicznej będą realizowane w szczególności w sprawach: 1) opiniowania sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych, ... Czytaj dalej

Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności

Zadania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności będą realizowane w szczególności w sprawach: Uchwała powołującą komisję: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/446598/karta SKŁAD KOMISJI: Pyzik Judyta -Przewodniczący Komisji Twardzik Urszula Turcza Piotr Balon Łukasz ... Czytaj dalej

Komisja Sportu

Zadania Komisji Sportu będą realizowane w szczególności w sprawach: Uchwała powołującą komisję: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/446613/karta SKŁAD KOMISJI: Biniszewski Łukasz – Przewodniczący Komisji Siekacz Sławomir Balon Łukasz Terminy ... Czytaj dalej

Komisja Rewizyjna

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: Uchwała powołującą komisję: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/446595/karta SKŁAD KOMISJI: Bystrowski Paweł – Przewodniczący Komisji Kłos Marcin Firek Wojciech Terminy posiedzeń, projekty porządku obrad, ... Czytaj dalej

Komisja Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami

Zadania Komisji Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami będą realizowane w szczególności w sprawach: Uchwała powołującą komisję: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/446616/karta SKŁAD KOMISJI: Płonka Piotr – Przewodniczący Komisji Rusocki ... Czytaj dalej

Komisja Terenów Zielonych i Ekologii

Zadania Komisji Terenów Zielonych i Ekologii będą realizowane w szczególności w sprawach: Uchwała powołującą komisję: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/446610/karta SKŁAD KOMISJI: Mikołajska Halina – Przewodniczący Komisji Czapla Mateusz ... Czytaj dalej

Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej

Zadania Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej będą realizowane w szczególności w sprawach: Uchwała powołującą komisję:https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/446601/karta SKŁAD KOMISJI: Kłos Marcin – Przewodniczący Komisji Twardzik Urszula Badurski Dariusz ... Czytaj dalej
12 Next