Miejsca i Instytucje

Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy VIII Dębniki

Żłobki

Żłobek nr 23ul. Słomiana 7 – tel. 12 266-12-46

Zespoły Szkół Zawodowych

Zespoły Szkolno – Przedszkolne

Szkoły Podstawowe

Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

Przedszkola

Biblioteki, https://www.biblioteka.krakow.pl/

Na terenie Dzielnicy działają: