Petycja w sprawie budowy nowej drogi w Gminie Skawina

Zachęcamy do zapoznania się z petycją skierowaną do Marszałka Województwa Małopolskiego i dotyczącą budowy nowej drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Skawina.

Drogi wojewódzkiej, a więc mającej znaczenie ponadlokalne. Drogi z której będzie mogła korzystać spora część mieszkańców zachodniej Małopolski, stąd przyłączamy się do prośby autora i publikujemy petycję zachęcając do zapoznania się z nią. Więcej informacji na temat przedmiotu petycji, jak również jej całkowitą treść wraz z uzasadnieniem znajdziecie Państwo w załączonym pliku pdf.