Szczegółowe informacje na temat aukcji na najem lokali użytkowych w dniu 29 MARCA 2019 r. znajdują się w poniższych plikach:

Ogłoszenie ws. przeprowadzenia w dniu 29 MARCA 2019 r. aukcji na najem lokali użytkowych.

Tabela stawek czynszowych netto za najem lokali użytkowych.

Oferta do udziału w aukcji na najem lokalu użytkowego.

Umowa na najem lokalu użytkowego.

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 29 MARCA 2019 r.

Wykaz lokal użytkowych położonych w budynkach pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 29 MARCA 2019 r.

Wykaz lokali użytkowych położonych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i osób fizycznych (osób prawnych) przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 29 MARCA 2019 r.

Wykaz lokali użytkowych położonych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych (prawnych) przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 29 MARCA 2019 r.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji celowej w dniu 29 MARCA 2019 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia PMK Nr 1993/2013 z dnia 08.07.2013 r. stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1154/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.05.2009 r. określający rodzaje działalności na realizowanie których mogą być wynajęte lokale przeznaczone na realizowanie świadczeń zdrowotnych oraz minimalne wywoławcze stawki czynszowe najmu netto w aukcji celowej na najem lokali użytkowych zaliczonych do bazy lokalowej przeznaczonej na realizowanie świadczeń zdrowotnych.

Więcej informacji na stronie internetowe www.zbk.krakow.pl

 

 

Początek strony