Komunikaty

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej"

Czytaj więcej: Obwieszczenie - "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej"

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru " Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy"

Czytaj więcej: Obwieszczenie - "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy"

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza krakowskie organizacje pozarządowe do udziału w wyborach do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2016 – 2019.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o wyborach do KRDPP 2016-2019

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły II"

Czytaj więcej: Obwieszczenie - Bulwary Wisły II

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje mieszkańców Krakowa, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XX/260/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2016 r. - na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje bezwzględny zakaz uprawy maku i konopi włóknistych. W trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadzane będą rygorystyczne kontrole przestrzegania obowiązujących w tej sprawie przepisów.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kolna - Obszar Łąkowy".

Czytaj więcej: Obwieszczenie - "Kolna - Obszar Łąkowy"

Facebook

Dyżury

 

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy poniedziałek

18:00 – 19:00

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy trzeci poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 

 

 

 

Początek strony