Komunikaty

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie".

Czytaj więcej: Obwieszczenie - "Osiedle Podwawelskie"

Apteki ogólnodostępne, pracujące w systemie całodobowym, w pełnym zakresie usług farmaceutycznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Czytaj więcej: Wykaz aptek pracujących w systemie całodobowym

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art.39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”

Czytaj więcej: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej"

Czytaj więcej: Obwieszczenie - "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej"

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru " Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy"

Czytaj więcej: Obwieszczenie - "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy"

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Początek strony