Komunikaty

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 2 do 12 listopada 2017 r. zostanie przeprowadzona dodatkowa akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę, zrzucanych z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Czytaj więcej: Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W związku z przyjęciem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadzającego od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku obowiązek stosowania odpowiedniej jakości paliw stałych, w szczególności węgla i drewna, Urząd Miasta Krakowa apeluje o zastosowanie się do nowych wytycznych.

Czytaj więcej: Ogłoszenie ws. zasad stosowania paliw stałych (węgla i drewna) w sezonach grzewczych 2017/2018 i...

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12 maja 2017 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Czytaj więcej: Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu...

W oparciu o UCHWAŁĘ NR XLIV/796/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2016 r. informujemy, że rozpoczęto prace nad opracowaniem „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”.

Czytaj więcej: Powiatowy program zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018 - 2040

OTWARTY KONKURS OFERT

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i art. 15 ust. 1, ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da i ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573)

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Czytaj więcej: Klub Rodziców z dziećmi do lat 3 - otwarty konkurs ofert

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony