W związku z zapytaniami dlaczego Rada Dzielnicy nie podejmuje interwencji w sprawie pomysłu budowy basenu na terenie Technikum Łączności przy ulicy Monte Cassino wyjaśniamy, że:

  • do Rady nie wpłynął dotychczas żaden projekt, koncepcja lub oficjalne zawiadomienie o planach budowy basenu na terenie Technikum Łączności;
  • dotychczas do Rady nie wpłynęły pisma od mieszkańców wskazujące na konieczność podjęcia interwencji w sprawie pomysłu budowy basenu.

Rada Dzielnicy VIII Dębniki może podejmować uchwały na wniosek mieszkańców, których reprezentuje, a działania interwencyjne mogą być prowadzone jedynie wraz z nimi. Przykładami są podjęte uchwały i działania dotyczące przerwania procedowania projektów planów zagospodarowania Dębniki II i Pychowice II, zmiana koncepcji budowy Trasy Pychowickiej, likwidacja betoniarni przy ul. Pychowickiej czy obecnie wprowadzana zmiana organizacji ruchu przy ul. Praskiej.

 

Arkadiusz Puszkarz – przewodniczący Rady Dzielnicy VIII Dębniki

Marek Dziarmagowski – przewodniczący Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy VIII Dębniki

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony