Prezydent Miasta Krakowa zaprasza krakowskie organizacje pozarządowe do udziału w wyborach do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2016 – 2019.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego (KRDPP) jest organem konsultacyjno-opiniodawczym Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi. Pracują w niej przedstawiciele: Urzędu Miasta Krakowa, Miejskich Jednostek Organizacyjnych (4 osoby), Rady Miasta Krakowa (4 osoby) i organizacji pozarządowych (8 osób). KRDPP działa w Krakowie od 2012 roku, wybory do Rady zorganizowano już dwukrotnie, Rada I kadencji działała w latach 2012 – 2014, aktualnie do lipca 2016 r. działa Rada II kadencji.  

Zapraszamy do zapoznania się ze składem Rady I i II kadencji oraz efektami pracy KRDPP w portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl w zakładce poświęconej Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Jeżeli chcesz mieć wpływ na politykę miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi spróbuj swoich sił w wyborach do KRDPP!

 

 Jak zostać kandydatką/kandydatem KRDPP? Jak wskazać swoją kandydatkę/swojego kandydata do KRDPP?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, opisując swoje doświadczenie wynikające z działalności w trzecim sektorze oraz proponując pomysły na pracę w Radzie III kadencji.

Kandydatka/kandydat powinni również na formularzu zgłoszeniowym m.in:

  • wyrazić zgodę na kandydowanie do KRDPP oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z kandydowaniem do Rady,
  • złożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Nie można również zapomnieć o wymaganych rekomendacjach – należy załączyć co najmniej trzy rekomendacje innych krakowskich organizacji pozarządowych.

 

Kto może zgłaszać kandydatki/kandydatów do KRDPP?

Organizacja pozarządowa działająca na terenie Krakowa. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego kandydata do Rady. Organizacja potwierdza zgłoszenie swojej kandydatki/swojego kandydata na formularzu zgłoszeniowym, zgodnie ze sposobem reprezentacji.

 

Do kiedy czekamy na zgłoszenia do KRDPP?

Kompletne formularze zgłoszeniowe należy złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej /skan formularza do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz  w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl / w terminie do 31 maja 2016 r.

 

Gdzie i w jaki sposób należy składać formularze zgłoszeniowe z kandydatkami/kandydatami do KRDPP?

 W Wydziale Spraw Społecznych, który realizuje zadania z zakresu współpracy z KRDPP, czyli:

  • w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, I piętro, pokój nr 106

lub:

  • Stachowicza 18, 30-103 Kraków, I piętro, pokój nr 101.

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Skany formularza należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na kopercie z formularzem prosimy o umieszczenie pieczęci nagłówkowej organizacji zgłaszającej oraz dopisek: Zgłoszenie kandydatury do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

Co dalej z kandydatkami/kandydatami do KRDPP ?

Po weryfikacji kandydatur zostanie ogłoszona lista kandydatek/kandydatów do KRDPP oraz zostanie określony szczegółowy sposób i termin głosowania, które odbędzie się w czerwcu 2016 r.

 

Szczegółowe informacje o wyborach do KRDPP:

Zanim zaczniesz działać, zapoznaj się ze szczegółami: procedurą, formularzami, trybami (określone zostały przez Radę Miasta Krakowa w dniu 13 kwietnia 2016 r. w uchwale nr XLI/731/16 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

 

Sprawdź informacje w miejskim portalu dla krakowskich organizacji pozarządowych; www.ngo.krakow.pl. Informacje o wyborach możesz również uzyskać pod numerem telefonu 12 616 7804 lub kierując pytanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pamiętaj! Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS służy pełną informacją!

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy - do pobrania tutaj

Uchwała o KRDPP - do pobrania tutaj

 

 

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony