Wyniki badania posłużą do lepszego poznania oczekiwań mieszkańców odnośnie poprawy bezpieczeństwa, a następnie wyznaczania kierunków dalszego postępowania w tym zakresie.

Sondaż będzie realizowany przez ankieterów Biura Badań Społecznych „OBSERWATOR". Kwestionariusz będzie anonimowy.

Badania prowadzone będą we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach realizacji Porozumienia podpisanego 9 stycznia 2014 r. pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa a Uniwersytetem Jagiellońskim o współpracy w zakresie badania porządku i bezpieczeństwa publicznego w Krakowie, rekomendowania i doskonalenia działań mających na celu jego poprawę, a także wymiany doświadczeń. Są one kontynuacją działań zapoczątkowanych w roku 2008, kiedy to przeprowadzono badania opinii publicznej mające na celu zebranie danych na temat poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

Źródło: krakow.pl

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy czwartek

18:00 – 19:00

 

 w dniach 27 lipca oraz 3 sierpnia dyżur odwołany

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy czwartek

16:30 – 17:30

 

w lipcu i sierpniu dyżur pod numerem telefonu 501 414 041 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy czwartek miesiąca

17:00 – 18:00

w sierpniu dyżur odwołany 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci czwartek miesiąca

17:00 – 18:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty czwartek miesiąca

17:00 – 18:00

w lipcu dyżur odwołany 

 

 

 

 

Początek strony