Wyniki badania posłużą do lepszego poznania oczekiwań mieszkańców odnośnie poprawy bezpieczeństwa, a następnie wyznaczania kierunków dalszego postępowania w tym zakresie.

Sondaż będzie realizowany przez ankieterów Biura Badań Społecznych „OBSERWATOR". Kwestionariusz będzie anonimowy.

Badania prowadzone będą we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach realizacji Porozumienia podpisanego 9 stycznia 2014 r. pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa a Uniwersytetem Jagiellońskim o współpracy w zakresie badania porządku i bezpieczeństwa publicznego w Krakowie, rekomendowania i doskonalenia działań mających na celu jego poprawę, a także wymiany doświadczeń. Są one kontynuacją działań zapoczątkowanych w roku 2008, kiedy to przeprowadzono badania opinii publicznej mające na celu zebranie danych na temat poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

Źródło: krakow.pl

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony