W czerwcu organizatorzy wybrali 20 szkół, które wezmą udział w projekcie. Każde z tych gimnazjów wytypuje 5 - osobową grupę uczestników prowadzoną przez nauczyciela. Rekrutacja potrwa do 4 września.

Projekt ma charakter pilotażowy a jego celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na kwestie związane z edukacją ekologiczną, kształcenie i wychowanie w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, zachęcenie do zaangażowania się w działania związane z ochroną powietrza i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan otaczającego środowiska.

Więcej informacji TUTAJ

Źródło: krakow.pl

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Początek strony