W czerwcu organizatorzy wybrali 20 szkół, które wezmą udział w projekcie. Każde z tych gimnazjów wytypuje 5 - osobową grupę uczestników prowadzoną przez nauczyciela. Rekrutacja potrwa do 4 września.

Projekt ma charakter pilotażowy a jego celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na kwestie związane z edukacją ekologiczną, kształcenie i wychowanie w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, zachęcenie do zaangażowania się w działania związane z ochroną powietrza i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan otaczającego środowiska.

Więcej informacji TUTAJ

Źródło: krakow.pl

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony