Prezydent Miasta Krakowa podpisał dnia 12 czerwca zarządzenie w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania oraz regulaminu głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Zapraszamy do zapoznania się z całą treścią Zarządzenia nr 1463/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.06.2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania oraz regulaminu głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Zarządzenie określa regulamin głosowania oraz wzór karty do głosowania.

 

Karty do głosowania można samodzielnie wydrukować lub pobrać w punktach głosowania, których wykaz dostępny jest TUTAJ.

Aby oddać ważny głos, głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów zadań (w tym: 3 głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim), przyznając najwyżej ocenionemu projektowi 3 punkty, a najniżej 1 punkt oraz uzupełnić wszystkie rubryki na karcie do głosowania.


Głos będzie nieważny:

  1. gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych;
  2. gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;
  3. gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne;
  4. gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony