Komunikaty

OGŁOSZENIE

o wydłużeniu terminu składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wydłużeniu terminu składania wniosków do Studium

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Czytaj więcej: Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP "OsiedlePodwawelskie"

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Czytaj więcej: Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy"

W związku z zapytaniami dlaczego Rada Dzielnicy nie podejmuje interwencji w sprawie pomysłu budowy basenu na terenie Technikum Łączności przy ulicy Monte Cassino wyjaśniamy, że:

Czytaj więcej: Basen na terenie Technikum Łączności

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kobierzyńska".

Czytaj więcej: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obszaru "Kobierzyńska"

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rodzinnej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Czytaj więcej: Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP "Rejon ulicy Rodzinnej"

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony