Komunikaty

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 28 wrzesnia do 5 paxdziernika 2019 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę, zrzucanych z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Czytaj więcej: Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

OGŁOSZENIE

o wydłużeniu terminu składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wydłużeniu terminu składania wniosków do Studium

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Czytaj więcej: Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP "OsiedlePodwawelskie"

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Czytaj więcej: Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy"

W związku z zapytaniami dlaczego Rada Dzielnicy nie podejmuje interwencji w sprawie pomysłu budowy basenu na terenie Technikum Łączności przy ulicy Monte Cassino wyjaśniamy, że:

Czytaj więcej: Basen na terenie Technikum Łączności

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kobierzyńska".

Czytaj więcej: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obszaru "Kobierzyńska"

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony