W załączonym poniżej pliku przedstawiamy informację z Departamentu Rolnictwa i Geodezji o dofinansowaniu ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Plik z informacją z Departamentu Rolnictwa i Geodezji

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony