Dyżury Zastępcy Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki Krzysztofa Gacka w sprawie uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” odbędą się w dniach: 4, 5, 6, 7 grudnia 2018 r. w godzinach od 18:00 do 19:00 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie.

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony