Dyżury Zastępcy Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki Krzysztofa Gacka w sprawie uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” odbędą się w dniach: 4, 5, 6, 7 grudnia 2018 r. w godzinach od 18:00 do 19:00 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie.

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony