Rada Dzielnicy VIII Dębniki wnioskowała o wprowadzenie do Planu Ochrony Tyniecko-Bielańskiego Parku Krajobrazowego zapisu zobowiązującego Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - ZPKWM do występowania do organów administracji publicznej o podjęcie odpowiednich działań w stosunku do dziko występujących gatunków chronionych, ponieważ proponowane w projekcie planu ochrony ustanowienie zespołu przyrodniczego lub użytku ekologicznego nie wprowadza generalnego zakazu zabudowy (wyrok NSA II OSK 2374/16 z 10.10.2017.), co jest niewystarczające dla ochrony siedlisk występujących tam gatunków chronionych Złożony wniosek nie został uwzględniony, ponieważ według ZPKWM „nie znajduje podstaw założenie przed faktem, iż wprowadzenie zespołu przyrodniczego lub użytku ekologicznego jest niewystarczające dla ochrony siedlisk i gatunków.”

 

 

Marek Dziarmagowski
Przewodniczący Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy VIII Dębniki

 

 

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony