Rada Dzielnicy VIII Dębniki wnioskowała o wprowadzenie do Planu Ochrony Tyniecko-Bielańskiego Parku Krajobrazowego zapisu zobowiązującego Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - ZPKWM do występowania do organów administracji publicznej o podjęcie odpowiednich działań w stosunku do dziko występujących gatunków chronionych, ponieważ proponowane w projekcie planu ochrony ustanowienie zespołu przyrodniczego lub użytku ekologicznego nie wprowadza generalnego zakazu zabudowy (wyrok NSA II OSK 2374/16 z 10.10.2017.), co jest niewystarczające dla ochrony siedlisk występujących tam gatunków chronionych Złożony wniosek nie został uwzględniony, ponieważ według ZPKWM „nie znajduje podstaw założenie przed faktem, iż wprowadzenie zespołu przyrodniczego lub użytku ekologicznego jest niewystarczające dla ochrony siedlisk i gatunków.”

 

 

Marek Dziarmagowski
Przewodniczący Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy VIII Dębniki

 

 

Facebook

Dyżury

 

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy poniedziałek

18:00 – 19:00

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy trzeci poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 

 

 

 

 

Początek strony