W tym roku obchodzimy setne Urodziny Rzeczypospolitej - mija dokładnie sto lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji zapraszamy Was do wykonania kartki urodzinowej dla Rzeczypospolitej, by w ten sposób uhonorować Jubilatkę.

Najlepsze prace plastyczne zostaną opublikowane w jubileuszowym wydawnictwie, które zawierać będzie również nagrodzone prace literackie w organizowanym przez nas – równolegle - odrębnym konkursie na życzenia i toast dla Rzeczypospolitej.

Organizator:
Centrum Kultury Podgórza – OŚRODEK RUCZAJ, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków. Kontakt z biurem pod numerem telefonu: 12 266 09 73 od poniedziałku do piątku, w godzinach 11.00-21.00 oraz mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele konkursu:
- rozwój wyobraźni oraz zdolności plastycznych dzieci i młodzieży,
- uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
- zainteresowanie historią Polski,
- rozbudzanie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży.

Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich województwa małopolskiego. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
a) klasy 1-4 szkoły podstawowej,
b) klasy 5-8 szkoły podstawowej,
c) klasa 3 gimnazjum i szkoły średnie.

Warunki uczestnictwa:
- prace mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej lub przestrzennej,
- minimalny wymagany format pracy: A4,
- kartka może, ale nie musi zawierać tekstu,
- na odwrocie pracy należy zamieścić metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora, rok urodzenia i klasę, do której uczęszcza oraz telefon i adres mailowy. W przypadku, gdy kierującym jest szkoła lub instytucja kultury, dodatkowo prosimy o podanie imienia i nazwiska nauczyciela lub instruktora oraz nazwy, adresu i telefonu placówki,
- do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku (załącznik do regulaminu).

Termin składania prac:
Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą na adres:
CKP – OŚRODEK KULTURY RUCZAJ, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczny”, do dnia 24 października 2018 r.
Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.

Kryteria oceny prac:
- walory artystyczne (w przypadku gdy kartka będzie zawierać tekst, oceniana będzie przede wszystkim warstwa plastyczna pracy),
- pomysłowość,
- oryginalność.

Zasady przyznawania nagród:
Jury wyłonione przez organizatora konkursu przyzna miejsca 1-3 w każdej z trzech następujących kategorii:
- klasy 1-4 szkoły podstawowej,
- klasy 5-8 szkoły podstawowej,
- klasa 3 gimnazjum i szkoły średnie.
Jury ma prawo przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników:
Informacja o przyznanych nagrodach, z podaniem imienia i nazwiska autora, wieku i klasy, zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Kultury Ruczaj (ckruczaj.pl) 2 listopada br. Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz wernisaż wystawy prac konkursowych odbędzie się w sobotę, 10 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury Ruczaj przy ul. S. Rostworowskiego 13 w Krakowie.

Ekspozycja prac:
Wybrane prace będą eksponowane w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury Ruczaj przy ul. S. Rostworowskiego 13 w Krakowie w terminie od 10 listopada do 7 grudnia 2018 r.

Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celach promocyjnych i w publikacjach. Prace będzie można odebrać od 17 grudnia 2018 r. do 26 stycznia 2019 r.


W razie pytań dotyczących konkursu plastycznego, zachęcamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Więcej informacji tutaj

 

Facebook

Dyżury

 

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy poniedziałek

18:00 – 19:00

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy trzeci poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 

 

 

 

 

Początek strony