W związku z przyjęciem w dniu 7 lutego 2018 r. uchwały nr XCIV/2464/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie realizacji Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej, Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie zaprasza zainteresowanych mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych. 

Konsultacje mają na celu określenie realnych potrzeb poszczególnych dzielnic w zakresie dostępności infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane kierunki działania w zakresie polityki inwestycyjnej MPWiK S.A. Zapraszamy na spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki, które odbędzie się  8 maja o godzinie 15.00 w siedzibie MPWiK przy ul. Senatorskiej 1, sala konferencyjna.

Dyżury

 

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy poniedziałek

18:00 – 19:00

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy trzeci poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 

 

 

 

 

Początek strony