Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana oraz Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” zapraszają uczniów małopolskich szkół do wzięcia udziału w XIV Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego. 

Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży daje możliwość placówkom oświatowym i uczestnikom indywidualnym zaprezentowanie dorobku związanego z szeroko pojętymi działaniami o charakterze patriotycznym. Poprzez nowoczesną formę przekazu młodzież ma szansę pokazania, czym dla młodego Polaka jest patriotyzm i jak postrzegany jest współczesny patriota.

W 2018 roku temat przewodni "Przeglądu” brzmi: Wolność i niepodległość w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę – miejsca, ludzie, wydarzenia.

Przegląd składa się z konkursu literackiego, plastycznego i fotograficznego oraz przeglądu filmowego (V edycja), w którym za pomocą nowoczesnych technik młodzież będzie mogła wypowiedzieć się na temat pojęcia patriotyzmu.

Najlepsze prace nadesłane na konkurs zostaną wykorzystane w „Śpiewniku polskich pieśni patriotycznych” wydawanym w ramach  XXXIII edycji projektu Młodzież pamięta® w listopadzie 2018 r.

Dodatkowo przyznane zostaną też nagrody specjalne dla autorów w sumie 3 prac plastycznych, fotograficznych i literackich. Nagrody zostaną ufundowane przez Prezydenta Miasta Krakowa - Jacka Majchrowskiego.

Szczegóły oraz regulaminy znajdują się na stronie: http://cmjordan.krakow.pl/konkursy/przeglad-tworczosci-patriotycznej-mlodziezy-wojewodztwa-malopolskiego

 

 

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony