Klub Sportowy Podwawelski informuje o rekrutacji do 1 klasy sportowej SP25 w Krakowie. Sukcesy naszych klas sportowych są znane w środowisku lokalnym od 2008 roku. Zapraszamy dzieci do aktywnego spędzania czasu w zorganizowanych grupach, pod okiem specjalistów, trenerów tańca i akrobatyki.

 

 

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony