W dniu 28.02.2018 r. na posiedzeniu Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska przygotowano, przy współudziale p. Mariusza Waszkiewicza - prezesa Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, projekt uchwały Rady Dzielnicy VIII Dębniki o wykupie i przeznaczeniu pod zieleń przez Gminę Miejską Kraków terenów przy ulicy Pychowickiej, które należą obecnie do firmy betoniarskiej Cementex.

Jednocześnie informujemy, że uchwała nr XLI/427/2017 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 13.12.2017 r. dotycząca wykupu przez Gminę Miejską Kraków terenów zielonych pomiędzy ul. Św. Jacka a ul. Wyłom, które przeznaczone są w obowiązującym planie zagospodarowania pod zieleń, została w dniu 5.02.2018 r. poparta przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

 

Marek Dziarmagowski
Przewodniczący Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy VIII Dębniki

Arkadiusz Puszkarz
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki

 

 

 

Dyżury

 

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy poniedziałek

18:00 – 19:00

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy trzeci poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 

 

 

 

 

Początek strony