Prezentowana na stronie internetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki opinia ekspercka dot. obsługi komunikacyjnej Zakrzówka w rejonie Św. Jacka – Ceglarska – Twardowskiego nie jest stanowiskiem Rady Dzielnicy VIII Dębniki, a jedynie punktem wyjścia do dalszych rozmów na temat rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie.

Arkadiusz Puszkarz
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony