Prezentowana na stronie internetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki opinia ekspercka dot. obsługi komunikacyjnej Zakrzówka w rejonie Św. Jacka – Ceglarska – Twardowskiego nie jest stanowiskiem Rady Dzielnicy VIII Dębniki, a jedynie punktem wyjścia do dalszych rozmów na temat rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie.

Arkadiusz Puszkarz
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki

Dyżury

 

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy poniedziałek

18:00 – 19:00

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy trzeci poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 

 

 

 

 

Początek strony