W związku ze skierowanymi do Prezydenta Miasta Krakowa wnioskami mieszkańców, a także uchwałami Rad Dzielnic, w 2017 roku na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przygotowały ekspertyzy naukowe dotyczące problematyki jednostek pomocniczych Miasta Krakowa na przykładzie Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice.

Poniżej prezentujemy wyniki prac obu zespołów. Przedstawione opracowania mają charakter ekspercki, a zawarte w nich wnioski nie są stanowiskiem UMK. Ustalenie przebiegu granic Dzielnic określa statut Dzielnicy, uchwalony przez Radę Miasta Krakowa w trybie i na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) i Statucie Miasta Krakowa (Załącznik do Uchwały Nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa).

Prezentowane ekspertyzy naukowe będą przedmiotem prac w Urzędzie Miasta Krakowa, a ewentualne wnioski przedstawione zostaną do końca I-szego kwartału 2018 roku.

Ekspertyza Uniwersytetu Jagiellońskiego składa się z dwóch części stanowiących I-szy i III-ci etap umowy (etap drugi stanowił cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dzielnic).

Ekspertyza naukowa dotycząca oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych Miasta Krakowa w kontekście wymogu wyodrębnienia obszaru dzielnicy ze względu na układ przestrzenny, lokalne tradycje oraz więzi społeczne i gospodarcze, określonego w § 72 Statutu Miasta Krakowa zatwierdzonego Uchwałą Nr 1934/2014 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa” Etap I Wypracowanie wzorcowych kryteriów, w oparciu o które będzie możliwa w przyszłości analiza propozycji zmian granic dzielnic Miasta Krakowa Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków lipiec 2017

Plik PDF o pojemności ok. 1,1 MB

Ekspertyza naukowa dotycząca oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych Miasta Krakowa w kontekście wymogu wyodrębnienia obszaru dzielnicy ze względu na układ przestrzenny, lokalne tradycje oraz więzi społeczne i gospodarcze, określonego w § 72 Statutu Miasta Krakowa zatwierdzonego Uchwałą Nr 1934/2014 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa” Etap III Analiza przebiegu granic odpowiednio: Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków listopad 2017

Plik PDF o pojemności ok. 2,9 MB

Ocena prawidłowości przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych Miasta Krakowa: Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice” Zespół autorski pod kierunkiem dr. hab. Bogusława Luchtera, prof. UEK, Kraków 2017.

Część 1 - plik PDF o pojemności ok. 23 MB
Część 2 - plik PDF o pojemności ok. 27 MB

Dnia 14 grudnia 2017 r. o godzinie 17:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 w budynku głównym – „stara aula” (I. piętro), odbędzie się spotkanie sprawozdawcze z zespołem autorskim Uniwersytetu Ekonomicznego przygotowującym ekspertyzę. Spotkanie ma charakter otwarty.

 

Paweł Stańczyk
Sekretarz Miasta Krakowa

Dyżury

 

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy poniedziałek

18:00 – 19:00

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy trzeci poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 

 

 

 

 

Początek strony