Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące utworzenia ZIELONEGO OGRODU do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie. Konsultacje odbędą się 28 listopada 2017 o godzinie 19:00, przy ul. Ćwikłowej 1.

 

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony