Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny "O naszą Niepodległą!" – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914–1922” – Kraków, 10 listopada 2017 r.

W przededniu Święta Niepodległości, 10 listopada br. o godzinie 10.00 Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków zapraszają na konferencję inaugurującą ogólnopolski projekt edukacyjny "O naszą Niepodległą!" – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium
II Rzeczypospolitej 1914–1922”. Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Krakowie, przy ul. Dunajewskiego 8.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Ziemianie należeli do elit narodowych i państwowotwórczych. Uznawani są za współtwórców wolnego po 123 latach państwa polskiego. Na ich umiejętnościach organizacyjnych opierała się polska armia, administracja i dyplomacja. O tych wszystkich działaniach zmarginalizowanej po 1944 r. przez komunistów elity próbowano zapomnieć i wykreślić zasługi przedstawicieli tej grupy z podręczników historii. Dlatego w 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę pragniemy przypomnieć zapomnianych bohaterów z tej tradycyjnej warstwy przywódczej polskiego społeczeństwa.

Konferencja będzie stanowić wstęp do rozpisanych na cały rok działań edukacyjnych dotyczących udziału ziemiaństwa w zmaganiach o niepodległy byt państwa polskiego w dobie I wojny światowej i okresie walk o granice Polski.

 

Plan konferencji

10.00–10.15 przywitanie gości przez dyrektora Oddziału dr. hab. Filipa Musiała oraz prezesa PTZ Oddział Kraków Rafała Slaskiego

10.15–11.30 debata z udziałem ekspertów: prof. dr. hab. Andrzeja Chwalby (Instytut Historii UJ), dr. hab. Mariana Wolskiego (PTZ Oddział Kraków) oraz dr. Macieja Korkucia (IPN Oddział w Krakowie) pt. „Ziemianie w dobie walk narodowowyzwoleńczych”

11.30–12.00 przerwa kawowa

12.00–13.30 prezentacja filmu dokumentalnego dotyczącego zmagań Polaków o niepodległość w latach 1914–1922 oraz dyskusja na jego temat w gronie naukowców i uczniów

 

Między 8.30 a 10.00 będzie możliwy udział w przygotowaniu kokard narodowych  dla każdego zainteresowanego tą formą świętowania 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Warsztaty poprowadzi Roksana Szczypta-Szczęch z OBEN IPN w Krakowie,  a każdy uczestnik będzie mógł przyozdobić swój strój samodzielnie przygotowaną kokardą  w barwach narodowych.

 

Dyżury

 

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy poniedziałek

18:00 – 19:00

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy trzeci poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 

 

 

 

 

Początek strony