Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym Z Jackiem Kaczmarskim o historii Polski organizowanym z okazji 60 rocznicy urodzin Jacka Kaczmarskiego. Chcemy, aby jego piosenki stały się inspiracją do działań plastycznych.

Jacek Kaczmarski - poeta, prozaik, kompozytor, piosenkarz, autor tekstów, zwany „bardem Solidarności". Często w swoich utworach odwoływał się do historii, do sztuki, poruszał problemy natury filozoficzno-społeczno-politycznej. Napisał ponad 600 wierszy, z których większość wyśpiewał jako piosenki. Wiele z nich było inspirowanych historią Polski, a także obrazami znanych polskich malarzy - Matejki, Malczewskiego... Jacek Kaczmarski był znakomitym obserwatorem, obdarzonym niezwykłą wyobraźnią, potrafił wydobyć z obrazu i opisać bogactwo zawartej w nim pozawizualnej treści.


Uczestników konkursu zapraszamy do podróży w przeciwnym kierunku:

  • uczniom klas 4-6 proponujemy wykonanie ilustracji do jednej z dwóch piosenek: „Na starej mapie krajobraz utopijny" lub „Dęby",
  • uczniom klasy 7 i gimnazjalistom proponujemy wykonanie interpretacji plastycznej jednej z dwóch piosenek: „Barykada" lub „Ostatnia mapa Polski",
  • uczniom szkół ponadgimnazjalnych proponujemy wykonanie interpretacji plastycznej jednej z dwóch piosenek: „Lirnik i tłum" lub „Ballada o bieli".

 

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Termin nadsyłania prac: 3 listopada

Regulamin oraz więcej informacji tutaj

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony