6 września w Dzienniku Polskim ukazała się notatka, że Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik zwróciło się do prezydenta Krakowa z apelem o interwencję podkreślając, że władze miasta powinny wymusić na deweloperze przebudowę całej ulicy Św. Jacka.

Na spotkaniu z inwestorami w siedzibie Rady Dzielnicy w dniu 13 września, prezes Stowarzyszenia przedstawił swoją koncepcję wyprowadzenia ruchu samochodowego z planowanych inwestycji do ulicy Pychowickiej.  

Jednocześnie mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe, mający inne zdanie niż członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik, podjęli działania mające na celu wypracowanie stanowiska dotyczącego rozpoczęcia budowy nowej drogi oznaczonej symbolem KDD.7 w obowiązującym planie zagospodarowania i jej przedłużenia do ulicy Zielińskiego.  

Starając się pomóc w wypracowaniu wspólnego stanowiska wszystkich mieszkańców Zakrzówka zwróciłem się do niezależnego specjalisty o wykonanie oceny proponowanego w obowiązującym planie zagospodarowania układu komunikacyjnego oraz przedstawionych powyżej propozycji.

 

Przewodniczący Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego
Prof. n. dr hab. inż. Marek Dziarmagowski  Dyżury

 

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy poniedziałek

18:00 – 19:00

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy trzeci poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

18:00 – 19:00

 

 

 

 

 

Początek strony