6 września w Dzienniku Polskim ukazała się notatka, że Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik zwróciło się do prezydenta Krakowa z apelem o interwencję podkreślając, że władze miasta powinny wymusić na deweloperze przebudowę całej ulicy Św. Jacka.

Na spotkaniu z inwestorami w siedzibie Rady Dzielnicy w dniu 13 września, prezes Stowarzyszenia przedstawił swoją koncepcję wyprowadzenia ruchu samochodowego z planowanych inwestycji do ulicy Pychowickiej.  

Jednocześnie mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe, mający inne zdanie niż członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik, podjęli działania mające na celu wypracowanie stanowiska dotyczącego rozpoczęcia budowy nowej drogi oznaczonej symbolem KDD.7 w obowiązującym planie zagospodarowania i jej przedłużenia do ulicy Zielińskiego.  

Starając się pomóc w wypracowaniu wspólnego stanowiska wszystkich mieszkańców Zakrzówka zwróciłem się do niezależnego specjalisty o wykonanie oceny proponowanego w obowiązującym planie zagospodarowania układu komunikacyjnego oraz przedstawionych powyżej propozycji.

 

Przewodniczący Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego
Prof. n. dr hab. inż. Marek Dziarmagowski  Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony