Konferencja „O wolną wieś i wolną Polskę”. 35. rocznica powstania Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników - Kraków, 5 października 2017 r.

  • Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zaprasza na konferencję  „O wolną wieś  i wolną Polskę”.  35. rocznica powstania Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, która odbędzie się 5 października 2017 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 8. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00.
  • Celem konferencji jest przypomnienie działalności Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników – najważniejszej konspiracyjnej organizacji środowisk rolniczych, powstałej po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ Rolników Indywidualnych.

5 października 2017 (czwartek), Przystanek Historia. Centrum Edukacyjne IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8)

 

Plan konferencji:

10:00 Otwarcie konferencji – dr Mateusz Szpytma, Zastępca Prezesa IPN

Część I - 10:15-11:15

Prowadzenie dr Michał Wenklar (IPN Kraków/Akademia Ignatianum)

- Andrzej W. KaczorowskiPowstanie i działalność OKOR 1982-1984 w prasie podziemnej i materiałach SB

- Andrzej MalikWspółpraca Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników z Porozumieniem Prasowym „Solidarność Zwycięży

- dr Antoni Kura (Akademia Ignatianum) – Kościół wobec pracy ludzkiej na roli. Spotkanie św. Jana  Pawła II z rolnikami w Tarnowie 10 czerwca 1987 roku

 

Część II - 18:00-19:45

Prowadzenie dr Cecylia Kuta (IPN Kraków)

- dr Mateusz Szpytma (IPN) – Podziemie i opozycja na wsi krakowskiej 1982-1989

- Artur Brożyniak (IPN Rzeszów) – „Solidarność” rolnicza w konspiracji w woj. przemyskim w latach 1982- 1988

- dr Ryszard Śmietanka – Kruszelnicki (IPN Kraków, Delegatura w Kielcach) – Rolnicza „Solidarność” w regionie świętokrzyskim 1980 – 1989. Wybrane problemy

- dr hab. Eugeniusz Wilkowski (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) – Struktury podziemnej „Solidarności” rolniczej na Lubelszczyźnie w latach 1982 – 1989

- Wojciech Gonera (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu) – Działania Służby Bezpieczeństwa wobec rodziny Bartoszcze (1981 – 1989)

Panel dyskusyjny 13.45 – 15.45

Prowadzenie dr Mateusz Szpytma (IPN)

Z udziałem OKOR: Józefa Barana, Piotra Hlebowicza, Wieńczysława NowackiegoJanusza Szkutnika

 

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony