Jak poznawałem swojego dziadka Oskara Kleinbergera. Archiwa – źródła – wspomnienia - spotkanie z cyklu Archiwalne środy w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” - Kraków, 4 października 2017 r.

Oddział IPN w Krakowie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Archiwalne środy w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”: Jak poznawałem swojego dziadka Oskara Kleinbergera. Archiwa - źródła - wspomnienia. Gościem będzie Michał Zajda, pracownik  Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

4 października 2017 r., godz. 18.00, Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”, Kraków, ul. Dunajewskiego 8.

Oskar Kleinberger, urodzony 10 VIII 1900 r. w Krakowie, wychowanek III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, oficer rezerwy WP, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Podczas Zagłady utracił niemal całą rodzinę. Przetrwał dzięki pomocy Piotra Kruszewskiego, śpiewaka operowego (w 1992 r. pośmiertnie uhonorowany medalem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata). Ukrywając się we Lwowie i w Krakowie przyjął nazwisko Jan Jerzmanowski, które zachował do śmierci.

Po wojnie, w okresie stalinowskim, skierowany do pracy jako obrońca w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Krakowie. Nie uczestniczył w procesach, w których na karę śmierci skazani zostali działacze i żołnierze podziemia niepodległościowego. Zmarł 5 VIII 1968 r. w Krakowie. W ostatniej drodze towarzyszył mu ksiądz katolicki. Jego grób kilkukrotnie sprofanowano.

O poznawaniu historii swojego przodka opowie wnuk – pracownik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Wstęp wolny.

 

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony