Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych obejmujących budynki mieszkalne przy ul. Pychowickiej 16, 18-18J w Krakowie pragną niniejszym wyrazić swoje podziękowanie za konkretne wsparcie, jakie otrzymaliśmy od Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki w naszych ponad 5 letnich staraniach o likwidację betoniarni PPUH „Cementex” zlokalizowanej przy ul. Pychowickiej 15.

Ww. betoniarnia działała i w dalszym ciągu działa de facto nielegalnie stanowiąc dużą uciążliwość dla mieszkańców naszych wspólnot zarówno w aspekcie środowiskowym (zapylenie, nocne hałasy, hodowla zwierząt) jak i szpetoty otoczenia o dużych walorach przyrodniczych. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki z dnia 09.09.2017 r. nakazująca likwidację betoniarni oraz wcześniejsze wypowiedzenie umowy dzierżawy terenu należącego do m. Krakowa przez Wydział Skarbu Miasta wsparte przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki oraz Zarząd Zieleni Miejskiej daje nadzieję na rychłe rozwiązanie uciążliwego problemu naszych wspólnot mieszkaniowych.

Składając podziękowanie dla całej Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki pragniemy zarazem podkreślić szczególną rolę i zaangażowanie Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki, Pana Arkadiusza Puszkarza oraz Przewodniczącego Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego Pana Prof. n. dr hab. inż. Marka Dziarmagowskiego przy wspieraniu naszych starań o likwidację betoniarni „Cementex”. Bez ich osobistego zaangażowania decyzje likwidacyjne zapadałyby z pewnością znacznie wolniej. Przy tej okazji pragniemy również wspomnieć o wsparciu, jakie otrzymaliśmy od Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody oraz o osobistym zaangażowaniu Pana Mariusza Waszkiewicza.

Nasze działania, merytorycznie oraz swoimi decyzjami wpierało ponadto Centrum Obywatelskie, Fundacja Frank Bold, Zarząd Zieleni Miejskiej – Pan Piotr Kempf, Wydział Skarbu Miasta Krakowa – Pani Marta Witkowicz.

Wyrażając gotowość do współpracy również przy innych akcjach sprzyjających rozwojowi i dobrostanowi naszego miasta i dzielnicy pozostajemy z szacunkiem,

Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych przy ul. Pychowickiej 16, 18-18J.

 

Kraków, 17 września 2017 r.

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 w lipcu i sierpniu dyżur telefoniczny – 727 432 102


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 w lipcu i sierpniu dyżur telefoniczny – 607 445 488

 

 

 

 

 

Początek strony