Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie proponuje w tym roku zupełnie nową formę akcji Sprzątanie Świata. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Nie ma śmieci – są surowce”, co pozwala nam spojrzeć inaczej niż dotychczas na wytwarzane przez człowieka odpady. Powinniśmy nauczyć się dostrzegać w odpadach przede wszystkim surowce wtórne, które można ponownie wykorzystywać do produkcji nowych artykułów, oszczędzając jednocześnie surowce naturalne oraz energię.

W zbliżającej się kolejnej edycji Sprzątania Świata zapraszamy do Gry Miejskiej pod nazwą: „Krakowska gra o czysta Ziemię”, adresowanej do uczniów krakowskich szkół podstawowych i gimnazjów. Gra będzie realizowana w okresie od września do października 2017 r. Głównym celem akcji jest promowanie postaw proekologicznych wśród uczniów krakowskich szkół, a także podniesienie efektywności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

Wzorem lat ubiegłych krakowskie szkoły zostały powiadomione o prowadzonej akcji. Placówki zainteresowane wzięciem udziału w Grze Miejskiej będą mogły zgłaszać się drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje będzie można odnaleźć na początku września 2017 r. na stronie internetowej www.graoczystaziemie.pl, a także na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie www.mpo.krakow.pl.

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony