W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości zabudowy obszaru między ulicami Św. Jacka i Wyłom informuję, że warunki uzyskania tam pozwolenia na budowę przedstawiła Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie B. Kotońska, w Dzienniku Polskim – aktualizacja 31 lipca 2016 r.:

„W obszarze między ulicami Wyłom i Św. Jacka są działki, które zgodnie z planem są działkami budowlanymi. Jednak nie oznacza to, że inwestorzy będą mogli automatycznie uzyskać pozwolenie na budowę. Wcześniej muszą otrzymać od RDOŚ zgodę na zniszczenie siedlisk gniewosza plamistego, a wyrażenie takiej zgody możliwe jest dla inwestycji nadrzędnego interesu publicznego i w przypadku braku rozwiązań alternatywnych. Bez zgody na zniszczenie siedlisk gniewosza, Wydział Architektury nie może wydać zezwolenia na budowę.”

 

Prof. n. dr hab. inż. Marek Dziarmagowski
Przewodniczący Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego Dzielnicy VIII DębnikiDyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

Początek strony