W czerwcu do Rady Dzielnicy zwróciła się firma Remapol, prosząc o ocenę koncepcji przebudowy ulicy Św. Jacka w związku z planowanymi tam inwestycjami mieszkaniowymi. W koncepcji przedstawiono drogę o szerokości jezdni 5 m, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, poprowadzonym przez działki firmy i innych inwestorów. Jedynie w jednym punkcie proponowano wykorzystanie terenu należącego do obecnych mieszkańców ul. Św. Jacka. Ze względu na to, że przedstawiona koncepcja była zgodna z obowiązującym planem miejscowym Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki podjął na wniosek Komisji Infrastruktury uchwałę opiniującą pozytywnie przedstawiony projekt.

Jednocześnie Komisja Infrastruktury została poinformowana, że ZIKiT proponuje poszerzenie ul. Św. Jacka do 6 m i wykonanie obustronnych chodników. Koncepcja ZIKiT zakłada budowę drogi o łącznej szerokości około 10 m tzw, ZRID-em. Spowoduje to konieczność pozyskania do 2 m terenów należących do obecnych mieszkańców na całej długości planowanej przebudowy ulicy Św. Jacka, przesunięcia ogrodzeń, przebudowę wjazdów na posesje itp.

W dniu 02.08.2017. w siedzibie Rady Dzielnicy odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla „Dom dla Młodych” przy ulicy Ceglarskiej i Św. Jacka oraz wspólnot przy ulicy Św. Jacka, na którym mieszkańcy zgodnie domagali się uchylenia uchwały Zarządu Rady Dzielnicy pozytywnie opiniującej węższą drogę z jednostronnym chodnikiem. Wniosek postulujący uchylenie podjętej uchwały podpisało 51 osób.

W związku z tym w dniu 03.08.2017. oprotestowana uchwała została anulowana, co może umożliwić przyjęcie koncepcji przebudowy ulicy Św. Jacka opracowanej przez ZIKiT.

 

Przewodniczący Komisji Strategii i Planowania Rady Dzielnicy VIII Dębniki

Prof. n. dr hab. inż. Marek Dziarmagowski

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Początek strony