W związku z rozwijającą się zabudową Zakrzówka Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki zaprasza Mieszkańców na spotkanie konsultacyjne na temat rozwiązań komunikacyjnych w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rejon Św. Jacka – Twardowskiego”, które odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2017 r. o godzinie 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie.

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Początek strony