Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące przedstawienia możliwości uspokojenia ruchu na ul. Obozowej poprzez zamontowanie progu zwalniającego pomiędzy posesjami Zagrodzkiego 5 i Obozowa 42B (pomiędzy działkami 366/4 i 194/49).

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Skośnej 8 w Krakowie.

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Początek strony