Szanowni Państwo, z dniem 1 marca 2017 r. zostanie powołana Krajowa Administracja Skarbowa, która zastąpi dotychczasowe struktury administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej. Nowa instytucja zostanie wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

Celem wprowadzonych przepisów jest zbudowanie instytucji prostej i przejrzystej. działającej skutecznie, zarówno w zakresie obsługi obywatela, jak też stania na straży przestrzegania przepisów prawa. Jesteśmy przekonani, że połączone służby będą odpowiadały na potrzeby klientów i w ten sposób zasłużą na pozytywny wizerunek w oczach opinii publicznej. Jednolita i silna administracja skarbowa będzie również efektywna i skuteczna w zakresie zwiększenia dochodów budżetowych. Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej jest gwarantem wzmocnienia jakości i skuteczności działań kontrolnych w obszarach nieprawidłowości oraz zmniejszenia uciążliwości w funkcjonowaniu rzetelnych i uczciwych podatników.

Krajowa Administracja Skarbowa będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Zapewniać będzie także obsługę i wsparcie podatnika. płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. 

Nową, skonsolidowaną Krajową Administrację Skarbową w województwie małopolskim będą tworzyć: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie wraz z dotychczasowymi urzędami skarbowymi, Małopolski Urząd Celno-Skarbowy z siedzibą w Krakowie z dwoma delegaturami UCS w Krakowie i Nowym Sączu oraz sześcioma podległymi oddziałami celnymi. 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej będzie nadzorować zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego. Naczelnicy urzędów skarbowych będą kontynuować swoje dotychczasowe zadania oraz przejmą kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków. należności celnych, opiat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). Zapewnią też obsługę i wsparcie podatników. Z kolei do zadań naczelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego należeć będzie m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi. 

Nadchodzące zmiany związane z powołaniem Krajowej Administracji Skarbowej są bardzo rozległą reformą, niemniej wdrażając Krajową Administrację Skarbową szczególnie dbamy o komfort i bezpieczeństwo naszych podatników. Krajowa Administracji Skarbowa to mniej biurokracji, lepsza obsługa interesariuszy oraz większa ochrona uczciwej konkurencji i wolności gospodarczej. 

 

 

Łączę wyrazy szacunku

p.o. DYREKTOR

Izby Skarbowej w Krakowie

Janusz Kasprzyk

 

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 w lipcu i sierpniu dyżur telefoniczny – 727 432 102


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 w lipcu i sierpniu dyżur telefoniczny – 607 445 488

 

 

 

 

 

Początek strony