W ostatnim czasie setki mieszkańców Pychowic zwróciły się do Rady Dzielnicy VIII Dębniki o poproszenie Pana Prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka z Politechniki Krakowskiej o zajęcie stanowiska odnośnie możliwości poprowadzenia planowanej Trasy Pychowickiej w tunelu. Na spotkaniu, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2017 r., przedstawiciele Rady Dzielnicy VIII Dębniki zostali upoważnieni do przedstawienia na stronie Rady Dzielnicy VIII Dębniki oraz w „Kurierze Podwawelskim” następującego stanowiska Pana Prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka:

Wskazane jest wykonanie koncepcji przebiegu Trasy Pychowickiej w tunelu i oszacowanie kosztów wymienionej inwestycji.

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Początek strony