Stromiejskie Centrum Kultury Młodzieży organizuje konkurs multimedialny dla młodych ludzi,aby uczulić ich na profilaktykę ochrony powietrza w Krakowie i poza nim.

 REGULAMIN Konkursu Plastyczno - Filmowego ŁOWCY SMOGU

 

I. Cele:

 • pogłębienie świadomości społecznej na temat zagrożeń płynących z zanieczyszczenia powietrza - uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem najbliższego środowiska naturalnego - kształtowanie pozytywnych nawyków ekologicznych: wybieranie "czystych" środków transportu, zwracanie uwagi dorosłym na ten problem
 • promocja współczesnej twórczości dziecięcej i młodzieżowej ze szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych
 • wyróżnienie najlepszych prac i ich autorów
 • inspirowanie do aktywności twórczej

 

II. Kryteria uczestnictwa

 • Program skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z Krakowa i okolic. W programie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 7-12 lat oraz młodzież gimnazjalna i licealna (13-19 lat).
 • Do udziału należy zgłaszać autorskie krótkie filmy, realizowane samodzielnie lub zespołowo. Gatunek i format filmu jest dowolny (może to być np. film nagrany amatorską kamerą lub telefonem komórkowych, animacja komputerowa, poklatkowa, prezentacja Power Point itp.). Czas trwania filmu nie może przekroczyć 5 minut.
 • Hasło "Łowcy Smogu" może być traktowane bardzo szeroko, jako luźna inspiracja. Zachęcamy do kreatywnego podejścia do tematu.

 

IV. Zgłoszenia

 • Prace należy zgłaszać do 20 lutego 2017 r. na adres: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie ul. Szeroka 16, 31-053 Kraków, z dopiskiem: "Konkurs "ŁOWCY SMOGU"
 • Do zgłoszonej pracy plastycznej należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia według załączonego wzoru.
 • Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej (bez użycia materiałów spożywczych), w formacie nie mniejszym niż format A4.
 • Filmy zapisany na nośniku danych USB lub płycie CD, w wybranym formacie: AVI, MP4, MPG, MOV. Płyta lub nośnik powinna być opisana następująco: tytuł filmu, imię i nazwisko autora, kategoria. Filmy można także zgłaszać drogą elektroniczną, przesyłając je na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie elektroniczne powinno zawierać:
  • wypełnioną Kartę Zgłoszenia wg załączonego wzoru (w formacie PDF, JPG lub DOC)
  • Plik filmowy w wybranym formacie: AVI, MP4, MPG, MOV, opisany tytułem filmu.


Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia filmów niespełniających kryteriów technicznych oraz tematycznych.


V. Terminy.

 • Prace należy zgłaszać do 20 lutego 2017 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Ogłoszenie wyników oraz Przegląd odbędzie się dnia: 28 LUTEGO 2017, wtorek, godz. 16.00, w pracowni Atelier, ul. Szeroka 16

 

VI. Jury.

 • Oceny konkursu dokona profesjonalne jury, specjaliści w dziedzinie filmu i plastyki. Jury wyłoni laureatów, którzy zostaną wyróżnieni i nagrodzeni. Ocena jury jest ostateczna i niepodważalna.

 

VII. Nagrody

Nadesłane prace oceniane będą w 4 kategoriach:

 • Plastyka - dzieci (w wieku 6 - 12 lat)
 • Plastyka- młodzież (w wieku 13 - 19 lat)
 • Film - dzieci (w wieku 6 - 12 lat)
 • Film - młodzież (w wieku 13 - 19 lat)

 

W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody i/lub wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród.


VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.sckm.krakow.pl oraz pod numerem telefonu 12 421 29 97.

Organizatorem Projektu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie (www.sckm.krakow.pl). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i godziny konkursu. O ewentualnych zmianach zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni.


IX. Postanowienia końcowe.

Zgłoszenie uczestnictwa na konkurs oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego prac w mediach, druku, publikowanie ich w Internecie, umieszczenie na nośnikach cyfrowych oraz eksponowanie ich w innych miejscach z podaniem danych osobowych w celu propagowania konkursu. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oświadcza, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji konkursu oraz działalności SCKM.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:
Beata Milligan - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 421 29 87

 

 

Program projektu "Łowcy Smogu"

Cele:

 • pogłębienie świadomości społecznej na temat zagrożeń płynących z zanieczyszczenia powietrza
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem najbliższego środowiska naturalnego
 • kształtowanie pozytywnych nawyków ekologicznych: wybieranie "czystych" środków transportu, zwracanie uwagi dorosłym na ten problem
 • promocja współczesnej twórczości dziecięcej i młodzieżowej ze szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych
 • wyróżnienie najlepszych prac i ich autorów inspirowanie do aktywności twórczej

 

W RAMACH PROGRAMU ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

I. WARSZTATY PLASTYCZNE I FILMOWE

Zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych tworzeniu prac filmowych i plastycznych poruszających problem krakowskiego smogu.

Harmonogram:
17 i 24.01.2017 - warsztaty animacji poklatkowej 18.01, 25.01, 15.02.2017 - warsztaty plastyczne: plakat antysmogowy

 

II. PRZEGLĄD POWSTAŁEJ TWÓRCZOŚCI W FORMIE:

 • wystawy
 • pokazu filmów
 • wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych prac

 

Przegląd odbędzie się dnia: 28 LUTEGO 2017, wtorek, godz. 16.00

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Organizatorem Projektu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie (www.sckm.krakow.pl)


UCZESTNICY

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z Krakowa i okolic. W programie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 7-12 lat oraz młodzież gimnazjalna i licealna (13-19 lat). Zapraszamy uczestników indywidualnych jak i grupy szkolne.

W przypadku grup szkolnych termin do ustalenia telefonicznie: 12 421-29-87 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)


Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach i przeglądzie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego prac w mediach, druku, publikowanie ich w Internecie, umieszczenie na nośnikach cyfrowych oraz eksponowanie ich w innych miejscach z podaniem danych osobowych w celu propagowania konkursu.

 

 

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 19 czerwca 2018 r. dyżur od godziny 15:00 do godziny 16:00

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

19 czerwca 2018 r. dyżur od godziny 15:00 do godziny 16:00

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 w lipcu i sierpniu dyżur telefoniczny – 727 432 102


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

19 czerwca 2018 r. dyżur od godziny 15:00 do godziny 16:00


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 w lipcu i sierpniu dyżur telefoniczny – 607 445 488

 

 

 

 

 

Początek strony