Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie włączając się w kampanię Gminy Miejskiej Kraków ZDROWE ŻYWIENIE = MĄDRE MYŚLENIE oraz ściśle współpracując z Panią Marzeną Paszkot - Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds.. Rodziny zwraca się z prosbą o zainteresowanie dzieci oraz nauczycieli i wychowawców konkursem "ZDROWIE W ROLl GŁÓWNEJ" na prezentację FORM TEATRALNYCH, PIOSENKI, HAPPENINGU.

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-IV szkół podstawowych. Przesłuchania odbędą się 2 i 5 grudnia w SCKM. Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 listopada 2016 r.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród przewidziane jest 15.XII.2016 r. w Staromiejskim Centrum Kultury Mlodzieży.


Celem przedsięwzięcia jest to, co wpisuje się w kampanię Zdrowe żywienie = mądre myślenie. A zatem; promocja zdrowej żywności, aktywnego stylu życia oraz kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowego odżywiania wsród dzieci i młodzieży. Uświadomienie przedszkolakom, uczniom i ich rodzicom, że zdrowe odżywianie może zapobiegac wielu chorobom zapewniając tym samym komfort życia i dobre samopoczucie przez całe życie.

Rodzina oraz przedszkole, szkoła jako instytucja i przestrzeń w której każde dziecko spędza połowę swojego czasu, są najlepszymi miejscami do promocji zdrowia i kształtowania nawyków prozdrowotnych.

 

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj.

 

 

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Początek strony