„EKO ZAKRĘCENI, czyli ekologiczny portret mieszkańca Dzielnicy VIII Dębniki”

 

        Ziemia jest w stanie zaspokoić
potrzeby wszystkich ludzi,
nie jest jednak w stanie
zaspokoić ich chciwości. 

K. Gandhi  

 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych znajdujących się na terenie Dzielnicy VIII Dębniki do wzięcia udziału w XXIV Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „EKO i MY”.

 

Cel konkursu:

 • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej,
 • zwrócenie uwagi uczniów na problemy ochrony środowiska,
 • propagowanie idei proekologicznego stylu życia,
 • propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów,
 • wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego,
 • kształtowanie poczucia piękna, estetyki, wyobraźni oraz wrażliwości artystycznej,
 • promowanie twórczości dzieci i młodzieży uzdolnionej manualnie.

 

 

Regulamin

 1. Konkurs będzie obejmował prace plastyczne, fotograficzne oraz przestrzenne. Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu: „EKO ZAKRĘCENI, czyli ekologiczny portret mieszkańca Dzielnicy VIII Dębniki”.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-6) oraz gimnazjalnych (klasy 1-3), znajdujących się na terenie Dzielnicy VIII Dębniki.
 3. Prace uczniów mają ukazać piękno rzeczy prostych i zwyczajnych. Zadaniem uczniów jest przekształcenie przedmiotów codziennego użytku w coś niekonwencjonalnego - w dzieło sztuki. Temat konkursu może także dotyczyć pomysłów na zwalczanie problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska, jak również piękna otaczającej przyrody.
 4. Techniki prac:
 • prace przestrzenne (instalacje, rzeźba – glina, plastelina, gips, plastik, metal, wykorzystanie materiałów wtórnych itd.),
 • prace płaskie (rysunek, grafika, malarstwo, collage, techniki mieszane),
 • prace fotograficzne,
 • eksperyment artystyczny.
 1. Format prac:
 • w pracach płaskich i fotograficznych (30x42 cm, wysoka rozdzielczość) – min. A3
 • w pracach przestrzennych – wysokość min. 20 cm,
 1. Ilość prac konkursowych na jednego uczestnika konkursu: maksymalnie 2 prace. Dopuszcza się prace grupowe: maksymalnie trzech uczniów w grupie.
 2. Ilość zdjęć na jednego uczestnika konkursu: maksymalnie 3 szt.
 3. Prace powinny zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora, klasę, nazwę i numer szkoły oraz informację o ewentualnym zwrocie pracy po zakończonej edycji konkursu.
 4. Termin nadsyłania prac do 21 listopada 2016 r.
 5. Prace należy składać w Biurze Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52, poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 9.00 – 15.00, czwartek w godz. 13.00 – 16.00.
 6. Autorów posiadających wersję elektroniczną zdjęć, dodatkowo prosimy o przesłanie plików na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „EKO i MY 2016”.
 7. Prace uczniów zostaną ocenione przez jury w składzie: min. 2 radnych dzielnicy oraz ekspert w dziedzinie plastyki, fotografii i prac przestrzennych.
 8. Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wernisaż prac uczestników konkursu odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 przy ul. Strąkowej 3A w Krakowie w dniu 6 grudnia 2016 r.
 9. O wynikach konkursu, terminie finału oraz wernisażu prac szkoły zostaną powiadomione pocztą elektroniczną. Wyniki zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Rady Dzielnicy VIII: dzielnica8.krakow.pl.
 10. Informacje dodatkowe:
 • wszystkie prace przechodzą na własność Rady Dzielnicy VIII Dębniki, jednak na wniosek uczestnika konkursu mogą zostać zwrócone (Regulamin pkt 8),
 • prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie jury,
 • przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
 1. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela jego koordynator: Aneta Pałka, tel.: 502 577 825, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

 

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Początek strony