W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w rejonie ulic Twardowskiego/Dworskiej/Szwedzkiej, Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki zwraca się do Państwa, jako mieszkańców osiedla Podwawelskiego o wyrażenie swojej opinii w przedmiotowej sprawie do dnia 14 października 2016 r.


Opinię można złożyć w biurze Rady Dzielnicy VIII Dębniki ul. Praska 52, 30-322 Kraków lub mailowo.

 

4 warianty rozwiązań ruchu w rejonie ulic Twardowskiego/Dworskiej/Szwedzkiej do pobrania tutaj.

 

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Początek strony