Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki zaprasza Mieszkańców do udziału w spotkaniu z p. Grzegorzem Stawowym - Przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pychowice II"

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 października 2016 r. o godzinie 18:30 w Szkole Podstawowej nr 62, przy ul. Ćwikłowej 1 w Krakowie.  

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Początek strony