Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji mieszkańców wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w rejonie ulic Twardowskiego/Dworskiej/Szwedzkiej, które odbędą się w dniu 22 września 2016 r. w godzinach od 18:00 do 20:00 w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Komandosów 29 w Krakowie (świetlica szkolna).

W czasie spotkania zaprezentowane zostaną 4 warianty rozwiązań ruchu w tym rejonie mające na celu ograniczenie międzydzielnicowego tranzytu samochodowego przez osiedle Podwawelskie oraz poprawę bezpieczeństwa.

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy czwartek

18:00 – 19:00

 

 w dniach 27 lipca oraz 3 sierpnia dyżur odwołany

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy czwartek

16:30 – 17:30

 

w lipcu i sierpniu dyżur pod numerem telefonu 501 414 041 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy czwartek miesiąca

17:00 – 18:00

w sierpniu dyżur odwołany 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci czwartek miesiąca

17:00 – 18:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty czwartek miesiąca

17:00 – 18:00

w lipcu dyżur odwołany 

 

 

 

 

Początek strony