Podgórska Biblioteka Publiczna pozyskała środki na projekt Nieodpłatny dostęp do kultury dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i seniorów w ramach programu Kultura Dostępna.

Realizacja projektu ma na celu zintensyfikowanie i poszerzenie wachlarza inicjatyw minimalizujących przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadomić potrzebę uczestnictwa w niej.

Chcemy przybliżyć dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, dzieciom z klas integracyjnych oraz seniorom cenne dla kultury polskiej miejsca, podnieść poziom wiedzy i kompetencji kulturalnych uczestników projektu oraz wyrobić poczucie, że kultura jest nieodzownym elementem ich rozwoju osobistego i społecznego. Chcemy, żeby nasze biblioteki otworzyły się na użytkowników niepełnosprawnych. Aby dotrzeć do większej grupy odbiorców, wybrane spektakle teatralne i spotkania autorskie odbywać się będą z audiodeskrypcją i z tłumaczeniem na język migowy.

 

Zadania programowe realizowane będą w terminie od października do grudnia 2015 r. W ramach przedsięwzięcia odbędą się:  

  1. Spotkania z pisarzami:
  2. Przedstawienia teatralne w wykonaniu Teatru Otwartego TO:
    • Co mogą smoki! a czego nie, zaraz dowiesz się,
    • Trąba słonia Salomona,
    • Jak to Smok zrobił jeden niefortunny skok,

  3. Wyjścia do teatru seniorów skupionych w Klubach Seniora, działających w filiach Podgórskiej Biblioteki Publicznej.
  4. Wyjścia dzieci i młodzieży niepełnosprawnejdo Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Zamku Królewskiego na Wawelu.

 

 

 

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony