Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z apelem do zarządców i właścicieli nieruchomości o otwarcie (uchylenie) w okresie zimy części okienek w piwnicach czy też innych pomieszczeniach gospodarczych, w sposób pozwalający wolno żyjącym kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem.

A P E L

o przystosowanie obiektów w sposób umożliwiający zapewnienie kotom wolno żyjącym schronienia przed zimnem i mrozem.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt).

Okres zimowy jest dla wolno żyjących kotów szczególnie niebezpieczną i trudną porą roku. W tym czasie potrzebują pomocy i opieki człowieka. Bezpieczne schronienie przed zimnem i mrozem pozwoli im przetrwać ten trudny okres.

Wydział Kształtowania Środowiska udostępnia osobom, sprawującym opiekę nad kotami wolno żyjącymi-ocieplane budki dla kotów, które mogą być dla nich schronieniem przed złymi warunkami atmosferycznymi w niesprzyjającej porze roku jaką jest zima. By otrzymać taką budkę należy skontaktować się z Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa pod numerem telefonu 12 616 8752, gdzie można otrzymać wszystkie informacje na ten temat.

Jednocześnie Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z apelem do zarządców i właścicieli nieruchomości o otwarcie (uchylenie) w okresie zimy części okienek w piwnicach czy też innych pomieszczeniach gospodarczych, w sposób pozwalający wolno żyjącym kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem. Nie wszędzie bowiem istnieje możliwość ustawienie budki dla tych zwierząt a jednocześnie koty, zwłaszcza wolno żyjące, dzikie nie zawsze będą z takiej budki korzystać. Budka taka również nie zapewnia kotom wolno żyjącym komfortowych warunków przezimowania, jaką dają ogrzewane pomieszczenia a jedynie umożliwia im przetrwanie. Biorąc powyższe pod uwagę – akcja związana z zapewnieniem wolno żyjącym kotom na terenie Krakowa budek na zimę nie powinna być uznawana za wystarczającą. Otwieranie, uchylanie możliwych okienek piwnicznych w pomieszczeniach mieszkalnych czy gospodarskich pozostaje bardzo ważnym działaniem, wychodzącym naprzeciw potrzebom tych zwierząt.

 

 

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Początek strony