Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, 
życzymy nauczycielom i pracownikom szkół i placówek oświatowych 
wielu sukcesów zawodowych,
aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania,
a przede wszystkim zdrowia, cierpliwości i wytrwałości.

 

Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki

14 października 2015

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony