Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych znajdujących się na terenie Dzielnicy VIII Dębniki do wzięcia udziału w XXIII Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „EKO i MY”

 
Cel konkursu:
  • zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, 
  • zwrócenie uwagi uczniów na problemy ochrony środowiska,
  • uświadomienie uczniom źródeł zanieczyszczenia otaczającego świata,
  • wzbogacenie wiedzy uczniów na temat selektywnej zbiórki odpadów i śmieci,
  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt chronionych,
  • kształtowanie poczucia piękna, estetyki, wyobraźni oraz wrażliwości artystycznej,
  • promowanie twórczości i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży.

 

Regulamin konkursu (plik do pobrania)

 

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony