Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia to społeczna akcja profilaktyczna, która odbędzie się  w dniach 21-27 września 2015 r. w Krakowie i innych miastach w Małopolsce (m.in. Tarnów, Zakopane, Wadowice, Rabka-Zdrój, Jaroszowiec).

Celem akcji jest zachęcanie mieszkańców do regularnego wykonywania badań profilaktycznych, zwłaszcza do korzystania z tych, które są dostępne bezpłatnie. Podczas tego tygodnia mieszkańcy będą mogli skorzystać m.in. z darmowych badań profilaktycznych, konsultacji specjalistycznych i wykładów edukacyjnych organizowanych w placówkach medycznych w całym regionie.

W ramach Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia odbędą się również:

  • ogólnopolska konferencja na temat efektywnego budowania programów profilaktycznych w Polsce – 21 września 2015 r. Adresowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Polski i Małopolski, podmiotów leczniczych i innych instytucji odpowiedzialnych za kreowanie polityki zdrowotnej;
  • impreza plenerowa na Rynku Głównym w Krakowie – 26 września 2015 r. Na rynku zostaną rozstawione namioty, w których podmioty lecznicze i organizacje promujące zdrowy tryb życia będą oferować uczestnikom m.in. przeprowadzenie podstawowych badań profilaktycznych czy porady i konsultacje z zakresu zdrowego odżywiania.

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony