Urząd Miasta Krakowa zaprasza osoby, które spełniają kryteria niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych do złożenia oferty w ramach Programu Pomocy Lokatorom. 

Termin składania ofert: od 16 czerwca do 20 lipca 2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.bip.krakow.pl, a także pod numerem telefonu 12 616 82 15, 12 616 82 23, 12 616 82 24, 12 616 82 25, 12 616 82 27, 12 616 82 44, 12 616 82 49 (w godzinach pracy Urzędu) oraz w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a.

Wykazy lokali do remontu dostępne są w Punkcie Obsługi Mieszkańców - parter lub pokoje 110 - 114 I piętro oraz w Kancelarii Magistratu - Punkt Informacji, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

  

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony