W ramach projektu Chronimy Wiśliska opracowane zostały plansze edukacyjne przeznaczone dla szkół.

Wersja elektroniczna plansz dostępna jest pod linkiem: http://wisliska.pl/115-plansze-dla-szkol.

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony